Ośrodek Analiz Statystycznych

O Ośrodku na Portalu Informacyjnym UMK

2021-07-02

Polecamy artykuł Dane rzetelnie podane zamieszczony na Portalu informacyjnym UMK. Opisuje on działalność naszego Ośrodka oraz możliwości skorzystania ze wsparcia statystycznego.

Joanna Karłowska-Pik
Ośrodek Analiz Statystycznych