Ośrodek Analiz Statystycznych

Wystąpienie na seminarium

2022-06-24

W dniu 23.05.2022 mgr inż. Jakub Wojtasik wystąpił na seminarium "Centre for Climate Change Research", podczas którego wygłosił referat ,,Modele mieszane regresji logistycznej
w analizie danych klimatycznych''.

Jakub Wojtasik
Ośrodek Analiz Statystycznych