Ośrodek Analiz Statystycznych

Udział w ML4Microbiome Training School 2022

2022-10-11

W dniach 5-7 października 2022 inż. Krzysztof Leki wziął udział w warsztatach ML4Microbiome Training School 2022 zorganizowanych w Barcelonie w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.

Inicjatywa ML4Microbiome powstała w celu połączenia wiedzy naukowców z dziedziny uczenia maszynowego oraz zajmujących się ludzkim mikrobiomem w celu optymalizacji i standaryzacji technik uczenia maszynowego w dziedzinie mikrobiologii. 

Jakub Wojtasik
Ośrodek Analiz Statystycznych