Ośrodek Analiz Statystycznych

Konferencja Analityczne Wyzwania 2022

2022-12-08

Konferencja „Analityczne wyzwania” jest wydarzeniem powołanym do życia w 2017 r. z inicjatywy użytkowników oprogramowania z rodziny IBM SPSS i Predictive Solutions, reprezentujących środowisko akademickie. Celem Konferencji jest integracja ludzi nauki wokół problematyki przetwarzania i analizy danych.

Tegoroczna edycja konferencji została otwarta wykładem Dyrektor Ośrodka, dr Joanny Karłowskiej-Pik pt. "Opracowanie wyników eksperymentów, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o współpracy pomiędzy badaczem i statystykiem".

Poster przygotowany przez pracowników Ośrodka, pt. "Wyjaśnienie zróżnicowania przestrzennego poziomu prośrodowiskowej aktywności gospodarstw rolnych" powstał na podstawie wyników analiz przeprowadzanych dla zespołu kierowanego przez dra Łukasza Wiśniewskiego z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK.

Jakub Wojtasik
Ośrodek Analiz Statystycznych