Ośrodek Analiz Statystycznych

Kursy zdalne

2021-06-14

Oferujemy nauczycielom akademickim i doktorantom UMK możliwość wzięcia udziału w kursach zdalnych przygotowanych przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w ramach konkursu BELL - Best E-Learning Lecturer:

  • Wnioskowanie statystyczne,
  • Data mining dla niezaawansowanych.

Kursy realizowane są asynchronicznie na uczelnianej platformie Moodle w oparciu o oprogramowanie PS IMAGO PRO

Zapisy na kursy są ciągłe. Planujemy co miesiąc uruchamiać kolejne 20-osobowe grupy. Więcej informacji oraz formularz zapisów dostępne są w zakładce KURSY.

Joanna Karłowska-Pik
Ośrodek Analiz Statystycznych