Ośrodek Analiz Statystycznych

Wystąpienia na seminariach

2022-06-24

Dr Joanna Karłowska-Pik oraz inż. Krzysztof Leki wystąpili na Seminarium Nowoczesnych Metod Eksploracji Danych (20.05.2022) oraz seminarium Katedry Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych (08.06.2022), w trakcie których wygłosili referat ,,Możliwości diagnostyczne krzywych ROC''.

Jakub Wojtasik
Ośrodek Analiz Statystycznych