Ośrodek Analiz Statystycznych

Aktualności

Udział w ML4Microbiome Training School 2022
2022-10-11

W dniach 5-7 października 2022 inż. Krzysztof Leki wziął udział w warsztatach ML4Microbiome Training School 2022 zorganizowanych w Barcelonie w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.

więcej »
Warsztaty Analityczne
2022-09-20

W dniach 6-7 września 2022 pracownicy Ośrodka - inż. Krzysztof Leki i mgr inż. Jakub Wojtasik wzięli udział w Warsztatach Analitycznych organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą oraz firmę Predictive Solutions.

więcej »
Wystąpienia na seminariach
2022-06-24

Dr Joanna Karłowska-Pik oraz inż. Krzysztof Leki wystąpili na Seminarium Nowoczesnych Metod Eksploracji Danych (20.05.2022) oraz seminarium Katedry Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych (08.06.2022), w trakcie których wygłosili referat ,,Możliwości diagnostyczne krzywych ROC''.

więcej »
Wystąpienie na seminarium
2022-06-24

W dniu 23.05.2022 mgr inż. Jakub Wojtasik wystąpił na seminarium "Centre for Climate Change Research", podczas którego wygłosił referat ,,Modele mieszane regresji logistycznej w analizie danych klimatycznych''.

więcej »
Zmiany w godzinach pracy Ośrodka
2022-02-22

W semestrze letnim nastąpiły w godzinach pracy Ośrodka. Zapraszamy do zapoznania się z nimi na dole strony lub w zakładce Pracownicy.

Szkolimy się!
2021-12-13

Pracownicy Ośrodka wzięli w ostatnim czasie udział w kilku konferencjach z zakresu statystyki i uczenia maszynowego.

więcej »
Nowy pracownik Ośrodka
2021-11-02

W dniu 2 listopada 2021 roku nowy pracownik, mgr inż. Jakub Wojtasik, dołączył do zespołu Ośrodka Analiz Statystycznych w ramach zastępstwa za przebywającą na urlopie dr Natalię Soję-Kukiełę.

więcej »
O Ośrodku na Portalu Informacyjnym UMK
2021-07-02

Polecamy artykuł Dane rzetelnie podane zamieszczony na Portalu informacyjnym UMK. Opisuje on działalność naszego Ośrodka oraz możliwości skorzystania ze wsparcia statystycznego.

więcej »
Nowy pracownik Ośrodka
2021-07-01

W dniu 1 lipca 2021 roku nowy pracownik, Krzysztof Leki, dołączył do zespołu Ośrodka Analiz Statystycznych.

więcej »
Nagroda Rektora
2021-06-25

Dyrektor Ośrodka, dr Joanna Karłowska-Pik, otrzymała z rąk Rektora UMK indywidualną nagrodę II stopnia za osiągnięcia w działalności organizacyjnej i dydaktycznej.

więcej »
Stypendium za publikację
2021-06-18

Dr Natalia Soja-Kukieła, zatrudniona obecnie w Ośrodku Analiz Statystycznych, otrzymała stypendium Rektora za współautorstwo (wraz z prof. dr. hab. Adamem Jakubowskim z WMiI) 140-punktowej publikacji Directional phantom distribution functions for stationary random fields opublikowanej w czasopiśmie ,,Bernoulli: official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability".

więcej »
Kursy zdalne
2021-06-14

Oferujemy nauczycielom akademickim i doktorantom UMK możliwość wzięcia udziału w kursach zdalnych przygotowanych przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki w ramach konkursu BELL - Best E-Learning Lecturer:

  • Wnioskowanie statystyczne,
  • Data mining dla niezaawansowanych.

Kursy realizowane są asynchronicznie na uczelnianej platformie Moodle w oparciu o oprogramowanie PS IMAGO PRO

Zapisy na kursy są ciągłe. Planujemy co miesiąc uruchamiać kolejne 20-osobowe grupy. Więcej informacji oraz formularz zapisów dostępne są w zakładce KURSY

więcej »
Siedziba i nowy pracownik Ośrodka
2021-06-01

Od dnia 1 czerwca 2021 roku siedzibą Ośrodka Analiz Statystycznych jest pokój B308 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń.

Z tym samym dniem w Ośrodku zatrudniona została dr Natalia Soja-Kukieła, która do tej pory udzielała wsparcia statystycznego, pracując w sekretariacie programu ,,Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza''.

więcej »
Powołanie dyrektora
2021-04-01

JM Rektor powołał dyrektora Ośrodka Analiz Statystycznych. Została nim dr Joanna Karłowska-Pik, adiunkt w Katedrze Statystyki Matematycznej i Eksploracji Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

więcej »
Utworzenie Ośrodka Analiz Statystycznych
2021-02-17

Zarządzeniem nr 37 JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu utworzył Ośrodek Analiz Statystycznych.

więcej »

Ośrodek Analiz Statystycznych