Ośrodek Analiz Statystycznych

Powołanie dyrektora

2021-04-01

JM Rektor powołał dyrektora Ośrodka Analiz Statystycznych. Została nim dr Joanna Karłowska-Pik, adiunkt w Katedrze Statystyki Matematycznej i Eksploracji Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

Joanna Karłowska-Pik
Ośrodek Analiz Statystycznych