Ośrodek Analiz Statystycznych

Kursy

 

Podstawy PS IMAGO PRO

Pracownicy i doktoranci UMK mają możliwość wzięcia udziału w darmowym zdalnym kursie z podstaw programu PS IMAGO PRO. Kurs jest jest oferowany przez firmę Predictive Solutions w ramach programu Ariadna, a wszystkie informacje dostępne są na stronie https://ariadna.predictivesolutions.pl/e-learning. Ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych na kurs obowiązują zgłoszenia. Co miesiąc uruchamiane są kolejne grupy. 


Wnioskowanie statystyczne

Zapraszamy nauczycieli akademickich i doktorantów UMK do udziału w darmowym zdalnym kursie z wnioskowania statystycznego w programie PS IMAGO PRO. Materiały do tego kursu zostały przygotowane w ramach konkursu BELL - Best E-Learning Lecturer przez dr Joannę Karłowską-Pik, dr hab. Agnieszkę Goroncy i dr. Adriana Falkowskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem uczelnianej platformy Moodle w trybie asynchronicznym i odpowiadają 15 godzinom zajęć dydaktycznych, które należy zrealizować w ciągu dwóch miesięcy.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym pod adresem:
https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/784442?newtest=Y&lang=pl.

Co miesiąc planujemy uruchamiać kolejną 20-osobową grupę.

Program kursu

Dostęp do kursu na Moodle UMK


Data mining dla niezaawansowanych

Zapraszamy nauczycieli akademickich i doktorantów UMK do udziału w darmowym zdalnym kursie Data mining dla niezaawansowanych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO. Materiały do tego kursu zostały przygotowane w ramach konkursu BELL - Best E-Learning Lecturer przez dr. Mateusza Topolewskiego, dr hab. Agnieszkę Goroncy i dr Joannę Karłowską-Pik z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem uczelnianej platformy Moodle w trybie asynchronicznym i odpowiadają 30 godzinom zajęć dydaktycznych, które należy zrealizować w ciągu czterech miesięcy.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym pod adresem:
https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/639549?newtest=Y&lang=pl.

Co miesiąc planujemy uruchamiać kolejną 20-osobową grupę.

Program kursu

Dostęp do kursu na Moodle UMK


 R

Polecamy darmowe kursy statystyki i eksploracji danych w R oferowane przez Uniwersytet Harvarda: https://online-learning.harvard.edu/subject/r

 


Podstawy analizy danych w języku Python

Zapraszamy nauczycieli akademickich i doktorantów UMK do udziału w darmowym kursie Podstawy analizy danych w języku Python. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki i trwają 16 godzin dydaktycznych, rozłożonych na 4 dni. Uczestnicy mają możliwość pracy na komputerach dostępnych w laboratorium lub na własnym sprzęcie, po wcześniejszej instalacji wymaganego darmowego oprogramowania. Zajęcia odbywają się przy wsparciu uczelnianej platformy Moodle, gdzie uczestnicy mają dostęp do materiałów używanych w trakcie kursu.

Kursy odbywają się cyklicznie, a dokładne daty ogłaszane są z wykorzystaniem newsletterów uniwersyteckich oraz naszej strony internetowej. Zachęcamy do ich śledzenia, limit miejsc podczas każdej edycji jest ograniczony.

Ramowy program kursu:

Dzień 1. Podstawy programowania w języku Python;

Dzień 2. Tworzenie i praca na danych z wykorzystaniem biblioteki pandas;

Dzień 3. Tworzenie wizualizacji z wykorzystaniem bibliotek matplotlib i seaborn; wstęp do wnioskowania statystycznego;

Dzień 4. Analiza statystyczna z wykorzystaniem bibliotek scipy i pengouin; wybrane testy statystyczne, korelacje i niezależność zmiennych.

Ośrodek Analiz Statystycznych