Ośrodek Analiz Statystycznych

Stypendium za publikację

2021-06-18

Dr Natalia Soja-Kukieła, zatrudniona obecnie w Ośrodku Analiz Statystycznych, otrzymała stypendium Rektora za współautorstwo (wraz z prof. dr. hab. Adamem Jakubowskim z WMiI) 140-punktowej publikacji Directional phantom distribution functions for stationary random fields opublikowanej w czasopiśmie ,,Bernoulli: official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability".

Joanna Karłowska-Pik
Ośrodek Analiz Statystycznych