Ośrodek Analiz Statystycznych

Siedziba i nowy pracownik Ośrodka

2021-06-01

Od dnia 1 czerwca 2021 roku siedzibą Ośrodka Analiz Statystycznych jest pokój B308 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń.

Z tym samym dniem w Ośrodku zatrudniona została dr Natalia Soja-Kukieła, która do tej pory udzielała wsparcia statystycznego, pracując w sekretariacie programu ,,Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza''.

Joanna Karłowska-Pik
Ośrodek Analiz Statystycznych