Ośrodek Analiz Statystycznych

Warsztaty Analityczne

2022-09-20

W dniach 6-7 września 2022 pracownicy Ośrodka - inż. Krzysztof Leki i mgr inż. Jakub Wojtasik - wzięli udział w Warsztatach Analitycznych organizowanych w Krakowie przez Akademię Górniczo-Hutniczą oraz firmę Predictive Solutions. Uczestniczyli oni w panelach dotyczących wykorzystania oprogramowania IBM SPSS w zakresie modelowania równań strukturalnych oraz złożonych schematów doboru próby.

Jeden z dostępnych na Warsztatach paneli, poświęcony predykcji z wykorzystaniem sieci neuronowych i ocenie jakości predykcji, prowadziła dyrektor Ośrodka - dr Joanna Karłowska-Pik.

Warsztaty organizowane są w ramach programu ARIADNA.

Jakub Wojtasik
Ośrodek Analiz Statystycznych