Ośrodek Analiz Statystycznych

Nagroda Rektora

2021-06-25

Dyrektor Ośrodka, dr Joanna Karłowska-Pik, otrzymała z rąk Rektora UMK indywidualną nagrodę II stopnia za osiągnięcia w działalności organizacyjnej i dydaktycznej.

Joanna Karłowska-Pik
Ośrodek Analiz Statystycznych