Ośrodek Analiz Statystycznych

Utworzenie Ośrodka Analiz Statystycznych

2021-02-17

Zarządzeniem nr 37 JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu utworzył Ośrodek Analiz Statystycznych.

Szczegółowe zadania i zakres działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka, będący Zarządzeniem nr 38 JM Rektora UMK.

Joanna Karłowska-Pik
Ośrodek Analiz Statystycznych