Ośrodek Analiz Statystycznych

Naszym zadaniem jest wsparcie merytoryczne

i dydaktyczne w zakresie statystyki i eksploracji danych.

Wsparcie kierujemy do wszystkich pracowników

i doktorantów UMK prowadzącym badania naukowe

lub zajęcia dydaktyczne.

 

 WSPARCIE STATYSTYCZNE

  • prowadzimy konsultacje z zakresu statystyki i eksploracji danych dla pracowników i doktorantów;
  • udzielamy pomocy w zakresie przygotowywania analiz statystycznych w ramach badań naukowych prowadzonych przez pracowników lub doktorantów;
  • organizujemy wsparcie merytoryczne doświadczonych naukowców w zakresie zaawansowanych technik analizy danych;
   
  • organizujemy szkolenia dla grup pracowników lub doktorantów z zakresu statystyki i eksploracji danych oraz oprogramowania powszechnie używanego do tego celu na Uniwersytecie;

SZKOLENIA

   

 WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA

  • współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w realizacji projektów związanych z profilem działania Ośrodka;
  • prowadzimy działania mające na celu popularyzację metod statystyki i eksploracji danych wśród studentów.

 

Ośrodek Analiz Statystycznych