Ośrodek Analiz Statystycznych

Ośrodek Analiz Statystycznych

jest uniwersytecką jednostką pomocniczą podległą rektorowi.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest udzielanie wsparcia merytorycznego i dydaktycznego w zakresie statystyki i eksploracji danych pracownikom i doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzącym badania naukowe lub zajęcia dydaktyczne.

W szczególności do zadań Ośrodka należy:

  • prowadzenie konsultacji z zakresu statystyki i eksploracji danych dla pracowników i doktorantów;
  • udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania analiz statystycznych w ramach badań naukowych prowadzonych przez pracowników lub doktorantów;
  • organizacja wsparcia merytorycznego doświadczonych naukowców w zakresie zaawansowanych technik analizy danych;
  • organizacja szkoleń dla grup pracowników lub doktorantów z zakresu statystyki i eksploracji danych oraz oprogramowania powszechnie używanego do tego celu na Uniwersytecie;
  • współpraca z zewnętrznymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w realizacji projektów związanych z profilem działania Ośrodka;
  • prowadzenie działań mających na celu popularyzację metod statystyki i eksploracji danych wśród studentów.
Ośrodek Analiz Statystycznych